Skapa en lista med alla filnamn i en mapp

Jag ville få fram en lista på alla filnamn som låg i en mapp och alla undermapparna för att kunna klistra in dessa i en MsSql-databas. Efter lite hackande lyckades jag skapa detta som en webbapplikation. Tyvärr så kunde jag inte köra applikationen som en webbsida på servern och var därför tvungen att bygga om den som Windows Forms Application. Så håll till godo – hämta filnamn från en mapp både i web och windows-format.

ListFilenames-WebApplication

ListFilenames-WindowsFormsApplication

Trolla bort reklamen i MSN Messenger

Klistra in följande i din hosts-fil.

#disable MSN ads
127.0.0.1 view.atdmt.com
127.0.0.1 rad.live.com
127.0.0.1 rad.msn.com
127.0.0.1 live.rads.msn.com
127.0.0.1 ads1.msn.com
127.0.0.1 view.atdmt.se
127.0.0.1 rad.live.se
127.0.0.1 rad.msn.se
127.0.0.1 live.rads.msn.se
127.0.0.1 ads1.msn.se

Tvinga in dig via Remote Desktop

Komma åt remote desktop

Om remote desktopen säger att max antal användare är inloggade på servern (The terminal server has exeeded the maximum number of allowed connections), kan du med hjälp av följande kod komma åt den ändå. Observera att du måste ha admin rättigheter på servern.
mstsc /v:XXX.XXX.X.XXX /admin
eller skriv bara
mstsc /admin

för att öppna Remote desktop fönstret.

Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com): @^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$ Svenskt mobilnummer (070-1234567): @”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$” Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn): @”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress. 12//Hämta bild url <img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser. 12345678910111213141516<meta name="description" content="" /> <link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" /> <!– Open Graph metadata –> <meta property="og:title" content="" /> <meta property="og:type" content="[website/article]" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="" /> <meta property="og:description" content="" /> <!– Twitter –> <meta […]

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs). 123456<configuration>     <configSections>         <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />     </configSections> </configuration> <staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5. 1234/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */ [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)] [AllowedTypes(typeof(ProducerPage))] public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }