jQuery klipp och klistra

Hämta undernoder

Med hjälp utav operatorn > kan du hämta de direkta undernoderna.

1
2
3
4
5
6
<a href="/category">Category</a>
<ul id="nav">
<li><a href="#anchor1">Anchor 1</a>
</li><li><a href="#anchor2">Anchor 2</a>
</li><li><span><a href="#anchor3">Anchor 3</a></span>
</li></ul>
1
2
3
//med hj&auml;lp av &gt; h&auml;mtas endast de a-taggar som ligger direkt under li-taggen,
//allts&aring; #anchor1 och #anchor2
jQuery('#nav li &gt; a');

Hämta syskon

Du kan hämta syskon till noder med hjälp utav + operatorn.

1
2
3
4
5
6
7
<div id="content">
<h1>Main title</h1>
<h2>Section title</h2>
<p>Some content...</p>
<h2>Section title</h2>
<p>More content...</p>
</div>
1
2
//h&auml;mta endast h2-taggar som ligger i samma niv&aring; som h1-taggen
jQuery('h1 + h2');

Numeriska operatorer

Dessa operatorer kan användas för att välja element i listor.

1
2
3
4
//Exempel
jQuery('ol li:first');
jQuery('ol li:eq(0)');
jQuery('ol li:lt(1)');

Hämta element med hjälp utav innehållet

1
<span>Hello Bob!</span>
1
2
//anv&auml;nd :contains f&ouml;r att l&auml;sa inneh&aring;llet i elementet
jQuery('span:contains("Bob")');

Inte operatorn

Med hjälp utav :not operatorn kan du hämta alla element förutom de som ligger i :not

1
2
//h&auml;mta allt utom det som ligger i #content
jQuery('div:not(#content)');

Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com): @^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$ Svenskt mobilnummer (070-1234567): @”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$” Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn): @”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress. 12//Hämta bild url <img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser. 12345678910111213141516<meta name="description" content="" /> <link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" /> <!– Open Graph metadata –> <meta property="og:title" content="" /> <meta property="og:type" content="[website/article]" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="" /> <meta property="og:description" content="" /> <!– Twitter –> <meta […]

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs). 123456<configuration>     <configSections>         <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />     </configSections> </configuration> <staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5. 1234/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */ [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)] [AllowedTypes(typeof(ProducerPage))] public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }