Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<meta name="description" content="" />
<link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" />

<!-- Open Graph metadata -->
<meta property="og:title" content="" />
<meta property="og:type" content="[website/article]" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:url" content="" />
<meta property="og:description" content="" />

<!-- Twitter -->
<meta name="twitter:card" content="[summary]">
<meta name="twitter:url" content="">
<meta name="twitter:title" content="">
<meta name="twitter:description" content="">
<meta name="twitter:image" content="">

Lägg till Google som sökmotor på din hemsida – gratis!

Jag får ibland frågor om hur och om man kan använda Google som sökmotor på en egen webbplats. Och självklart går det. Tyvärr kan dessa lösningar bli väldigt dyra och ibland även kräva att man har åtkomst till hela webbplatsens miljö för att kunna konfigureras rätt. Detta fungerar ju bra för stora företag, men för det lilla företaget eller en personlig webbplats känns det för avancerat. Därför blev jag jätteglad när jag upptäckte att man faktiskt kan få Google som sökmotor gratis! Enda ”nackdelen” är att Google kommer att formatera och tagga sökningen och sökresultatet med Googles logotyper.

Allt som krävs för att få Google som sökmotor är att klistra in följande kod någonstans på sidan.

<form action="http://www.google.com/search" method="get">
<fieldset>
<input type="hidden" name="sitesearch" value="smashingmagazine.com" />
<input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="" />
<input type="submit" value="Google Search" />
</fieldset>
</form>

Detta kommer att resultera i följande sökruta:

När man nu gör en sökning visas följande resultat:

Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com): @^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$ Svenskt mobilnummer (070-1234567): @”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$” Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn): @”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress. 12//Hämta bild url <img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser. 12345678910111213141516<meta name="description" content="" /> <link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" /> <!– Open Graph metadata –> <meta property="og:title" content="" /> <meta property="og:type" content="[website/article]" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="" /> <meta property="og:description" content="" /> <!– Twitter –> <meta […]

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs). 123456<configuration>     <configSections>         <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />     </configSections> </configuration> <staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5. 1234/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */ [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)] [AllowedTypes(typeof(ProducerPage))] public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }