Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs).

1
2
3
4
5
6
<configuration>
    <configSections>
        <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />
    </configSections>
</configuration>
<staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5.

1
2
3
4
/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */
[Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)]
[AllowedTypes(typeof(ProducerPage))]
public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }

Hämta alla sökresultat från EPiServer Find

Satt länge med ett problem idag. Jag skulle hämta sidor med hjälp av EPiServer Find, men lyckades inte få fram alla resultaten. När jag testade med results.TotalMatching; hittade jag alla resultaten, men när jag skulle loopa igenom allt hittade jag endast 10 resultat.

Efter lite Googlande hittade jag ”felet”. EPiServer Find returnerar per standard endast 10 resultat åt gången. För att få fram alla resultaten, kan man använda sig utav .Take(xxx).

1
2
3
4
5
6
7
8
//gör en sökning på SectionContactPage-sidtyper i språket svenska
var query = SearchClient.Instance.Search<SectionContactPage>(Language.Swedish);
query = query.ExcludeDeleted(); //ta bort raderade filer
query = query.FilterForVisitor(); //filtrera på behörighet mm

List<SectionContactPage> pages = query.Take(1000).GetContentResult().Where(p => p.RoleContacts != null).ToList();
if (pages.Any())
{ ... }

Custom dropdown property in EPiServer 7

This is how to create a custom dropdown property in EPiServer 7.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[ContentType(GUID = "GUIDHERE")]
public class MyPage : CustomBase
{
    [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 40)]
    [UIHint("CustomLanguage")]
    public virtual string LanguageSelector { get; set; }
}

public class LanguageSelectorSelectionFactory : ISelectionFactory
{
    public IEnumerable<ISelectItem> GetSelections(ExtendedMetadata metadata)
    {
        var typeOfLanguage = new List<SelectItem>
        {
            new SelectItem() {Value = "sv", Text = "svenska"},
            new SelectItem() {Value = "en", Text = "engelska"},
            new SelectItem() {Value = "fi", Text = "finska"}
        };
   
        return typeOfLanguage;
    }
}

[EditorDescriptorRegistration(TargetType = typeof(string), UIHint = "CustomLanguage")]
public class LanguageMultipleEditorDescriptor : EditorDescriptor {
    public override void ModifyMetadata(ExtendedMetadata metadata, IEnumerable<Attribute> attributes)
    {
        SelectionFactoryType = typeof(LanguageSelectorSelectionFactory);
        ClientEditingClass = "epi.cms.contentediting.editors.SelectionEditor";
        base.ModifyMetadata(metadata, attributes);
    }
}

More information on Linus Ekströms blog.

Editmode URL when trying to get friendlyUrl for CurrentPage

There’s a bug in EPiServer 7 when you try to get a friendlyUrl for CurrentPage when in editmode. The URL returned contains the path to editmode e.g.

/ui/CMS/Segment1/Segment2,,6596/?id=6596&epieditmode=true.

There is not a fix for this yet and this is reported as a bug to EPiServer.
A forum post about this issue

Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com): @^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$ Svenskt mobilnummer (070-1234567): @”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$” Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn): @”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress. 12//Hämta bild url <img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser. 12345678910111213141516<meta name="description" content="" /> <link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" /> <!– Open Graph metadata –> <meta property="og:title" content="" /> <meta property="og:type" content="[website/article]" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="" /> <meta property="og:description" content="" /> <!– Twitter –> <meta […]

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs). 123456<configuration>     <configSections>         <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />     </configSections> </configuration> <staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5. 1234/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */ [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)] [AllowedTypes(typeof(ProducerPage))] public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }