Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com):
@^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$

Svenskt mobilnummer (070-1234567):
@”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$”

Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn):
@”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress.

1
2
//Hämta bild url
<img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<meta name="description" content="" />
<link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" />

<!-- Open Graph metadata -->
<meta property="og:title" content="" />
<meta property="og:type" content="[website/article]" />
<meta property="og:image" content="" />
<meta property="og:url" content="" />
<meta property="og:description" content="" />

<!-- Twitter -->
<meta name="twitter:card" content="[summary]">
<meta name="twitter:url" content="">
<meta name="twitter:title" content="">
<meta name="twitter:description" content="">
<meta name="twitter:image" content="">

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs).

1
2
3
4
5
6
<configuration>
    <configSections>
        <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />
    </configSections>
</configuration>
<staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5.

1
2
3
4
/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */
[Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)]
[AllowedTypes(typeof(ProducerPage))]
public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }

Regex exempel

E-postadress (epostadress@doman.com): @^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}$ Svenskt mobilnummer (070-1234567): @”^[0]{1}[7]{1}[0,2,3,6,9]{1}-[0-9]{7}$” Svenskt personnummer (ååååmmdd-nnnn): @”^[12]{1}[90]{1}[0-9]{6}-[0-9]{4}$”

WordPress klipp och klistra

Nedan finner du några bra snippets för WordPress. 12//Hämta bild url <img src="<?php echo get_template_directory_uri();?>/images/logo.png" alt="Logo">

Komplett metadata?

Jag har försökt saxa ihop en komplett lista på metadata som ska finnas på alla moderna webbplatser. 12345678910111213141516<meta name="description" content="" /> <link rel="author" href="https://plus.google.com/[din kod]/" /> <!– Open Graph metadata –> <meta property="og:title" content="" /> <meta property="og:type" content="[website/article]" /> <meta property="og:image" content="" /> <meta property="og:url" content="" /> <meta property="og:description" content="" /> <!– Twitter –> <meta […]

Aktivera cachning av blobs i EPiServer

Lägg till följande i web.config för att aktivera cachningen av alla mediafiler som kommer från EPiServer (Blobs). 123456<configuration>     <configSections>         <section name="staticFile" type="EPiServer.Framework.Configuration.StaticFileSection" />     </configSections> </configuration> <staticFile expirationTime="365.0:0:0" />

EPiServer 7.5 – Klipp och klistra

Nedan följer några bra klipp och klistra kodsnuttar för EPiServer 7.5. 1234/*  Tvinga användaren att endast kunna välja en viss sidtyp som ContentReference */ [Display(GroupName = SystemTabNames.Content, Order = 400)] [AllowedTypes(typeof(ProducerPage))] public virtual ContentReference ProducerPage { get; set; }